Gươm Của Vua Vô Danh

Gươm Của Vua Vô Danh

cost Gươm Của Vua Vô Danh 3100

  • Sức mạnh Công kích +30 Sức mạnh Công kích
  • Tốc độ Đánh +30% Tốc độ Đánh
  • Khát Máu: Hút Máu Thường +10% Hút Máu Thường
  • Cú Đánh Vô Danh:

    Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý tương đương 6% Máu hiện tại của kẻ địch. Gây ít nhất 15 sát thương, đối với quái có thể gây tối đa 60 sát thương.

  • Rút Máu:

    Đánh trúng tướng địch 3 lần bằng đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây 30-100 sát thương phép và cướp 25% Tốc Độ Di Chuyển của mục tiêu trong 3 giây. (60 giây Hồi Chiêu)