Hỏa Ngọc

Hỏa Ngọc

cost Hỏa Ngọc 1000

  • Máu Tối Đa +175 Máu Tối Đa
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng