Huyết Kiếm

Huyết Kiếm

cost Huyết Kiếm 3400

  • Sức mạnh Công kích +65 Sức mạnh Công kích
  • Đẫm Máu: Hút Máu Thường +15% Hút Máu Thường
  • Huyết Thệ:

    Hút Máu Thường hồi máu vượt mức cho bạn, tạo ra một lá chắn hấp thụ 40-320 sát thương. Lá chắn này tự tiêu hủy dần khi không giao tranh lâu hơn 10 giây.