Khiên Băng Randuin

Khiên Băng Randuin

cost Khiên Băng Randuin 2800

  • Máu Tối Đa +400 Máu Tối Đa
  • Giáp +50 Giáp
  • Armored:

    Giảm 15% sát thương từ đòn chí mạng

  • Thép Lạnh:

    Khi bị đánh sẽ làm giảm tốc độ tấn công của kẻ địch đi 15% trong 1.5 giây