Mảnh Vỡ Kircheis

Mảnh Vỡ Kircheis

cost Mảnh Vỡ Kircheis 900

  • Tốc độ Đánh +20% Tốc độ Đánh
  • Tích Điện:

    Di chuyển và đánh thường sẽ tăng điểm Tích điện. Khi đạt điểm cộng dồn tối đa, đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây thêm 50 sát thương phép và kích hoạt tất cả các hiệu ứng Tích điện.