Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry

Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry

cost Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry 3150

  • Máu Tối Đa +250 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Phép thuật +90 Sức mạnh Phép thuật
  • Điên Cuồng:

    Gây thêm 2% sát thương cho mỗi giây giao tranh với tướng, tối đa 10%

  • Đọa Đày:

    Gây sát thương bằng kỹ năng sẽ thiêu đốt đối thủ trong 3 giây, gây thêm một lượng sát thương phép bằng 1% chỉ số Máu hiện tại của mục tiêu mỗi giây. Lượng sát thương này sẽ được gấp đôi đối với các đơn vị đang bị khóa tốc độ di chuyển.