Mặt Nạ Ma Ám

Mặt Nạ Ma Ám

cost Mặt Nạ Ma Ám 1450

  • Máu Tối Đa +200 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Phép thuật +35 Sức mạnh Phép thuật
  • Điên Cuồng:

    Gây thêm 2% sát thương cho mỗi giây giao tranh với tướng, tối đa 10%