Mặt Nạ Vực Thẳm

Mặt Nạ Vực Thẳm

cost Mặt Nạ Vực Thẳm 2800

  • Máu Tối Đa +300 Máu Tối Đa
  • Kháng Phép +40 Kháng Phép
  • Năng lượng +300 Năng lượng
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Vĩnh Hằng:

    15% sát thương gánh chịu từ tướng chuyển thành năng lượng. Dùng năng lượng hồi lại máu bằng 20% tiêu hao, tối đa 25 máu mỗi lần tung chiêu.

  • Abyssal:

    Các tướng địch gần đó chịu thêm 15% sát thương phép