Nanh Nashor

Nanh Nashor

cost Nanh Nashor 3200

  • Tốc độ Đánh +50% Tốc độ Đánh
  • Sức mạnh Phép thuật +70 Sức mạnh Phép thuật
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +20% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Bite:

    Các đòn đánh thường gây thêm 15 (+15% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép khi trúng đích.