Quỷ Thư Morello

Quỷ Thư Morello

cost Quỷ Thư Morello 3000

  • Máu Tối Đa +300 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Phép thuật +70 Sức mạnh Phép thuật
  • Tử Thần Gõ Cửa: Xuyên Kháng Phép +15 Xuyên Kháng Phép
  • Công Kích Nguyền Rủa:

    Gây sát thương phép lên kẻ địch sẽ làm kẻ đó bị Vết thương sâu trong 3 giây.