Sách Quỷ

Sách Quỷ

cost Sách Quỷ 1000

  • Sức mạnh Phép thuật +35 Sức mạnh Phép thuật
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng