Song Kiếm Tai Ương

Song Kiếm Tai Ương

cost Song Kiếm Tai Ương 3050

  • Sức mạnh Phép thuật +80 Sức mạnh Phép thuật
  • Năng lượng +300 Năng lượng
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Kiếm Phép:

    Sau khi sử dụng một kĩ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn trong 10 giây gây thêm Sát thương phép tương đương với 75% Sát thương Vật lí cơ bản + 50% sát thương phép (1.5 giây thời gian hồi).

  • Bane: Tốc độ Di chuyển +5% Tốc độ Di chuyển