Tàn Tích Bami

Tàn Tích Bami

cost Tàn Tích Bami 1100

  • Máu Tối Đa +250 Máu Tối Đa
  • Hiến Tế:

    Gây 5 (+1 theo mỗi cấp tướng) sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên. Gây thêm 50% sát thương lên lính và quái.