Thủy Kiếm

Thủy Kiếm

cost Thủy Kiếm 1100

  • Năng lượng +300 Năng lượng
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Kiếm Phép:

    Sau khi sử dụng một kĩ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn trong 10 giây gây thêm Sát thương Vật lí tương đương với 100% Sát thương Vật lí cơ bản (1.5 giây thời gian hồi).