Trượng Pha Lê Rylai

Trượng Pha Lê Rylai

cost Trượng Pha Lê Rylai 2700

  • Máu Tối Đa +350 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Phép thuật +70 Sức mạnh Phép thuật
  • Icy:

    Gây sát thương phép sẽ làm chậm Tốc độ Di chuyển của mục tiêu 20% trong 1 giây.