Trượng Trường Sinh

Trượng Trường Sinh

cost Trượng Trường Sinh 2800

  • Máu Tối Đa +250 Máu Tối Đa
  • Sức mạnh Phép thuật +60 Sức mạnh Phép thuật
  • Năng lượng +300 Năng lượng
  • Vĩnh Hằng:

    15% sát thương gánh chịu từ tướng chuyển thành Năng Lượng. Dùng Năng Lượng hồi lại Máu bằng 20% tiêu hao, tối đa 25 mỗi lần.

  • Veteran:

    Tăng 20 Máu, 10 Năng lượng, và 6 Sức mạnh Phép thuật mỗi điểm tích trữ (tối đa +200 Máu, +100 Năng lượng, và +60 Sức mạnh Phép thuật). Tăng 1 tích trữ mỗi 30 giây (tối đa 10 điểm).