Tụ Bão Zeke

Tụ Bão Zeke

cost Tụ Bão Zeke 2800

  • Giáp +40 Giáp
  • Kháng Phép +40 Kháng Phép
  • Năng lượng +150 Năng lượng
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Harbinger:

    Dùng chiêu cuối gần đồng minh tạo một cơn bão tuyết bao bọc bạn và cường hoá đòn đánh của đồng minh trong 10 giây. Kẻ địch đứng trong cơn bão tuyết bị làm chậm đi 20% đồng thời đòn đánh của đồng minh thiêu đốt mục tiêu, gây thêm 30% sát thương phép trong 2 giây.

  • Hiệp ước Băng Hoả:

    Bão Tuyết bốc cháy khi làm chậm một kẻ địch bị thiêu đốt, gây 40 sát thương phép mỗi giây và làm chậm đi 40% trong 3 giây.