Vọng Âm của Luden

Vọng Âm của Luden

cost Vọng Âm của Luden 3000

  • Sức mạnh Phép thuật +80 Sức mạnh Phép thuật
  • Năng lượng +300 Năng lượng
  • Tăng Tốc Kỹ Năng +10% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Vọng Âm:

    Nhận các điểm tích trữ khi di chuyển hoặc sử dụng kĩ năng. Khi đạt đến 100 điểm tích trữ, kĩ năng trúng đích kế tiếp sẽ sử dụng tất cả điểm tích trữ để gây thêm 100 (+10% SMPT) sát thương phép vào tối đa 3 mục tiêu.